شما می‌توانید به عنوان هنرمند، گالری، مجموعه‌دار یا هنردوست در آرتیبیشن ثبت نام کنید. با انتخاب بخش مورد نظر، می توانید مراحل عضویت را طی کنید.