گالری Aliha Gallery

Aliha Gallery 19052

نگارخانه علیها در هفدهم مهرماه ۱۳۹۴ خورشیدی افتتاح شد. ایده ی اولیه ی نگارخانه علیها بر مبنای مفهوم تعامل شکل گرفته است. با این تعریف، اولویت این نگارخانه ایجاد یک شبکه ی ارتباطی منسجم، پویا و خلاق از طیف هنرمندان پیشکسوت و جوان است. به همین روی استعدادهای نو در کنار اصالت هنر استادان جایگاه ویژه‌ایmore...

address: No31, Ramezanian Alley, Mahroozadeh Alley, Shariati St., Tehran , Iran