گالری هنر بابل

هنر بابل 9912

نخستین نگاه من با چشمانی ماجراجو با نوری آشنا شد که هرگز بدون او در جستجوی رمز و راز زندگی نبوده ام.
آلیس ورشو

من 26 شهریور سال 1338، شبی که نم نم صدای باران با دستان مهربان مامایی که نوازشگر درد مادر بود، در بیمارستانی در مازندران در کنار پدر بزرگم که پزشک و رئیس همان بیمارستان بود، متولد شدم.
پدرادامه...

آدرس: مازندران بابل خیابان دکتر شریعتی کوچه معلم 4 انتهای کوچه سمت راست گالری هنر